Nejdříve se prosím seznamte s našim Nákupním řádem E-SHOPu - (odkaz na položku "Informace" - "Nákupní řád E-SHOP")
Zboží je řazeno dojednotlivých kategorií, případně podle výrobce (je-li v jedné kategorii více výrobců). Je-li u označení kategorie znak "<", znamená to, že kategorie obsahuje další podmenu, které se kliknutí na danou kategorii rozbalí. K vyhledání můžete také použít textové pole "hledat" v levé části nahoře.
Jednotlivé položky jsou doplněny stručným popisem a charakteristikými vlastnostmi nebo parametry. Většinou je uvedena i fotografie. Podrobnější informace jsou obsaženy v jednotlivých katalogových listech ve formátu pdf. K prohlížení těchto souborů je nutné mít v PC instalovaný příslušný program. Zdarma je možné využívat např. Adobe Reader


Pro velkoobchodní prodej je nutná registrace a kontrola údajů provozovatelem e-shopu.

UPOZORNĚNÍ:   Velmi se snažíme, aby popis jednotlivých položek e-shopu, uvedené parametry a zobrazené fotografie vždy věrně obpovídali nabízenému zboží. Přesto se však může stát, že obrázky budou pouze ilustrativní a dodané zboží se bude vizuálně lišit.


Po odeslání objednávky obržíte potvrzení o zaslání objednávky na uvedený email, o termínu a způsobu doručení Vás poté budeme telefonicky nebo emailem přesněji informovat.